0 Items
Total $0.00
$6 Shipping
Education » Health Care Topics » Carrier Oils Usage

Carrier Oils and their Properties

  Almond Avocado Calendula Carrot Seed Castor Coconut Grapeseed Emu Tamanu Hazelnut Hypericum Jojoba Sesame
Acne     Calendula         Emu       Jojoba  
Anti-bacterial                 Tamanu        
Antiseptic                 Tamanu        
Burns Almond   Calendula Carrot Seed         Tamanu   Hypericum    
Callouses         Castor     Emu          
Carpal-tunnel               Emu          
Cold Sores               Emu          
Corns         Castor     Emu          
Cysts         Castor                
Dryness Almond Avocado Calendula Carrot Seed Castor Coconut   Emu Tamanu        
Eczema Almond Avocado Calendula Carrot Seed       Emu Tamanu     Jojoba Sesame
Gums     Calendula                    
Hair         Castor     Emu Tamanu     Jojoba  
Hydrating                 Tamanu        
Inflammation Almond             Emu Tamanu   Hypericum Jojoba  
Insect Bites/Stings               Emu          
Itching Almond     Carrot Seed       Emu       Jojoba  
Lubricating Almond             Emu          
Nerve Damage                     Hypericum    
Nursing, cracked                 Tamanu        
Pain Reliever               Emu Tamanu        
Penetrating   Avocado         Grapeseed         Jojoba  
Penetrating, doesn't Almond                        
Pores, doesn't clog           Coconut Grapeseed            
Psoriasis     Calendula Carrot Seed       Emu       Jojoba Sesame
Rancid Prone Almond                        
Rash     Calendula                    
Rheumatism     Calendula         Emu Tamanu   Hypericum Jojoba Sesame
Scalp                       Jojoba  
Scarring, reduce       Carrot Seed Castor     Emu Tamanu        
Sciatica                 Tamanu   Hypericum Jojoba  
Shelf life, good           Coconut              
Shingles                 Tamanu        
Skin Ulcers                 Tamanu        
Soreness Almond             Emu          
Stretch Marks               Emu          
Sunburn   Avocado           Emu Tamanu       Sesame
Tendonitis               Emu          
Thread Veins Almond   Calendula             Hazelnut      
Vaginitis                 Tamanu        
Varicose Veins     Calendula                    
Warts         Castor     Emu          
Wounds     Calendula           Tamanu